RECREANTEN

De recreantengroep is opgericht voor mensen die hun brevet in de gehoorzaamheid behaald hebben maar die niet aan wedstrijden of wintertornooien wensen deel te nemen.
Ook mensen die hun brevet niet wensen of kunnen behalen, mogen in deze groep verder trainen.
De enige vorowaarde is is dat deze laatste groep een tijd meeoefent in de C-groep (brevetgroep) zodat zij met hun hond los kunnen werken in de nabijheid van andere honden.

De bedoeling is dat de mensen in deze groep op een plezante manier verder kunnen bezig zijn met hun hond.

Wat komt aan bod in deze recreantengroep:
- Gehoorzaamheidsoefeningen op debutantenniveau
- Gevarieerde oefeningen, al dan niet gecombineerd met doggydance-vaardigheden

De instructeur van de C-groep beoordeelt of iemand al dan niet klaar is om naar de recreanten door te stromen.