GROEPEN

Puppygroep

Heb je een kleine en onstuimige pup?

Heb je vragen over hoe je je pup kunt opvoeden?

Hoe leer je je pup iets aan?

Wij bieden misschien de oplossing met onze puppyklasjes...


Juniorgroep

Na de puppylessen (reeks van 10) schuif je samen met je pup door naar de juniorklas.

In deze groep wordt verder geoefend wat in de puppylessen al aan bod kwam.


A-Groep

In deze groep kom je automatisch terecht na de juniorklas of eventueel na de onthaalklas.

Tijdens de lessen in de A-groep wordt er getraind op:

- aandachtsoefeningen

- "Hier komen"


B-Groep

In deze groep start je na de A-groep of eventueel na de onthaalklas (na goedkeuring door de instructeur).

In deze groep krijgen jullie de vaardigheden aangeleerd die nodig zijn om in de C-groep naar het brevet te werken.


C-Groep

In deze groep worden hond en baas klaar gestoomd om het officiële "Brevet in de Gehoorzaamheid", uitgeschreven door de KKUSH, te behalen.
In de aanloopperiode worden de verschillende vaardigheden op een ontspannen manier geoefend maar naar mate de betreffende datum dichterbij komt, worden de vereiste vaardigheden intensief


Agility Groep

Op zondagvoormiddag hebben we 2 groepen agility (beginners en gevorderen) In de eerste groep komt er toestelgewenning aan bod evenals de stuuroefeningen. Deze stuuroefeningen zijn noodzakelijk om je hond duidelijk te maken waar hij heenRecreanten

De recreantengroep is opgericht voor mensen die hun brevet in de gehoorzaamheid behaald hebben maar die niet aan wedstrijden of wintertornooien wensen deel te nemen.
Ook mensen die hun brevet niet wensen of kunnen behalen, mogen in deze groep verder trainen.


Wedstrijdgroep - Debutanten, GP1 en GP2

In deze groep kom je terecht nadat je slaagde voor het officiële "Brevet in de Gehoorzaamheid".
In deze groep komen alle vaardigheden zoals beschreven in de C-groep aan bod maar dan gecombineerd.